beleid-fff2020-2021

Missie

 • De Stichting Fraude Film Festival is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de organisatie van een filmfestival.
 • Alle activiteiten die de Stichting Fraude Film Festival ontplooit komen voort uit de missie: het stimuleren en vergroten van (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude.
 • Dit doet het Fraude Film Festival door het bijeenbrengen van verschillende netwerken binnen de publieke en private sector. Het vertonen van inspirerende documentaires en het aangaan van kritische debatten staan hierbij centraal. Het Fraude Film Festival neemt binnen deze debatten een neutrale, onafhankelijke positie in.
 • Tijdens het Fraude Film Festival wordt het fenomeen fraude vanuit verschillende invalshoeken bekeken en besproken. Door films en documentaires te vertonen wordt het lastige onderwerp van fraude en corruptie onder de aandacht gebracht van een groot publiek.

Visie

Het Fraude Film Festival is een internationaal onafhankelijk cultureel platform op het gebied van fraude waar:

 • door het vertonen van films en documentaires op verdiepende wijze kennis wordt gedeeld en ontwikkeld;
 • netwerken met elkaar in contact kunnen komen;
 • nieuwe initiatieven op het gebied van fraudebestrijding worden gestimuleerd; inzicht wordt verkregen in verschillende culturen in relatie tot fraude en corruptie.

Het streven is erop gericht het festival ieder jaar in zowel kwalitatief als kwantitatief (meer partners, groter publiek) opzicht te laten groeien, om aldus de impact van de Stichting te vergroten.

 

Fraude Film Festival 2021

 

Fraude Film Festival 

Doel:

 • De bestaande partners met meerjaren overeenkomsten betrokken houden en actief contact zoeken
 • De partners met jaar overeenkomsten opnieuw erbij betrekken 
 • Extra partners werven
 • Groter publiek voor dag 2 

Uitwerking:

 • Partners warm en betrokken houden d.m.v. regelmatig contact, op de hoogte houden en door de organisatie van een partnerdag.
 • Benaderen nieuwe potentiële partners 
 • Zichtbaarheid en naamsbekendheid van FFF vergroten d.m.v. uitvoering marketingplan.
 • Films van dag 2 opnemen in de programmering van een aantal filmhuizen door het land heen. Dit betekent extra aandacht en bereik onder publieke doelgroep.

 

Labsessies

Doel:

 • Interactief en inhoudelijk verlengstuk van het Fraude Film Festival

Uitwerking:

 • Bij kiezen locatie rekening houden met extra ruimte die zich leent voor Labsessies
 • Aparte werkgroep moet nog worden ingericht 

 

Anti Fraude Award

Doel:

 • AFA moet beter uit de verf komen, het heeft meer allure nodig 

Uitwerking:

 • Zittend (gala)diner met tegelijkertijd de uitreiking van de AFA. Maak de avond korter en feestelijker! Betrek publiek bij de stemming. Hierdoor gaat het (van tevoren al) meer leven.

 

lnhouse producties en overige 

Doel:

 • Voorzetting en/of uitbreiding van activiteiten naast het festival. 

Uitwerking:

 • Salesactiviteiten inplannen voor de 'verkoop' van producties.
 • Samenwerking met hogescholen van relevante studies door middel van een speciale studentenavond (op de vooravond van het festival) of door het uitgeven van studiepunten voor aanwezigheid/deelname aan het festival en/of bepaalde sessies. Dit is tevens voor partners interessant in de werving van toekomstig personeel.

 

Algemeen

Doel: 

 • Tijdig het programma kenbaar maken en bestellen van tickets live laten gaan. Hierdoor ook voldoende tijd voor volledige marketing & promotie.

Uitwerking:

 • Belangrijk is dat alle randvoorwaarden in januari zijn geregeld zodat vanaf dit moment gestart kan worden met de marketing, samenstellen programma en festival.