De Anti Fraude Award

De Anti Fraude Award is een blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en/of corruptie en daarmee een voorbeeldfunctie en een bron van inspiratie is voor anderen. 

Shortlist Anti Fraude Award 2022

Bekendmaking:

De nominaties van de Anti Fraude Award 2022 zijn bekend. Het Expert Comité heeft uit 24 kanshebbers drie genomineerden gekozen die op 3 november kans maken op deze prestigieuze prijs.   

Voorgedragen worden voor de longlist is al een enorme prestatie en eer. Het is een blijk van erkenning en zichtbaarheid. Dit jaar waren dat vierentwintig personen, organisaties en initiatieven. Voor het Expert Comité ook dit jaar weer een lastige taak om hieruit een shortlist te kiezen. Het Expert Comité is elk jaar weer onder de indruk van al diegenen die zich zo buitengewoon inzetten bij de bestrijding van fraude en corruptie. Maar de grote vraag is natuurlijk: “wie wordt de opvolger van Opgelicht?! (2014), Transparency International NL (2015), Peter Olsthoorn (2016), Team High Tech Crime (2017), Bart de Koning (2018), Paul Depla (2019) en Chris van Dam (2021)?”

Het Expert Comité koos dit jaar de volgende drie kandidaten die kans maken op de achtste Anti Fraude Award: 

anti-fraude-award-

Vereniging tegen de Kwakzalverij

Omdat bij fraude de zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn, voor het gewin van de bedrieger. En dat is schering en inslag in de wereld van de niet-reguliere behandelwijzen, ook wel ‘alternatieve geneeskunde’ of kwakzalverij genoemd. De Vereniging tegen de Kwakzalverij strijdt al 140 jaar tegen deze vormen van bedrog en oplichting op het gebied van de gezondheidszorg. Het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij beleeft dit jaar haar 133ste jaargang en publiceert jaarlijks vele artikelen over kwakzalvers en hun kwalijke praktijken. Tegenwoordig is de website met actuele informatie een belangrijk wapen in de strijd tegen oplichting door alternatieve behandelaren en hun nep-behandelingen. Ook is er de Meester Kackadorisprijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan de organisatie die dat jaar de grootste rol speelt in het faciliteren van kwakzalverij.

Fragment uit het juryrapport:

Actueler en noodzakelijker dan ooit, zo oordeelt het Expert Comité over de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Een vereniging die opkomt voor de belangen van kwetsbare groepen en ageert tegen de oplichtingspraktijken van producenten van alternatieve middeltjes en geneeswijzen.

anti-fraude-award-

John van den Heuvel

Omdat John van den Heuvel sinds 1990 als misdaadverslaggever tientallen spraakmakende reportages over de onderwereld heeft gemaakt. Hij schreef meerdere boeken over misdaad, die zonder uitzondering bestsellers werden. Ondanks de vele bedreigingen die hij in de loop der tijd heeft ontvangen, is hij wel voorzichtig, maar niet bang om zijn werk te doen. Met zijn ervaring, kennis en kritische blik zorgt John van den Heuvel er voor dat het grote publiek weet hoe georganiseerde misdaad te werk gaat en welke aanpak nodig is.

Fragment uit het juryrapport:

Een misdaadjournalist die al vele jaren zijn nek durft uit te steken, zelfs als dit een groot offer vraagt van zijn persoonlijke vrijheid. Als schrijver en tv-persoonlijkheid neemt John van den Heuvel geen blad voor de mond.

anti-fraude-award-

BlueM en FastNL 

Omdat BlueM in april 2022 een zeer succesvolle hackathon organiseerde onder de slogan ‘catch them if you can!’ Zo’n 30 OSINT-specialisten, waaronder cybervrijwilligers uit het hele land en digitale experts verzamelden zich en doken in dossiers, die FastNL had voorbereid. De dossiers varieerden van veroordeelden van zedenmisdrijven en levensdelicten tot plofkrakers en mensen die grote geldboetes hebben openstaan. Burgers en collega’s die online speurden naar onder andere een man die nog ruim 6 jaar moest zitten, vonden concrete informatie in open bronnen over zijn mogelijke verblijfplaats. Nog tijdens de hackathon hielden collega’s hem aan. Een aantal dagen later volgde de volgende aanhouding.

Fragment uit het juryrapport:

Bewezen succesvol, is het oordeel van het Expert Comité. Een unieke samenwerking tussen politie en burgers, die belangeloos hun kennis en kunde inzetten en bestaande instituties het nakijken geeft.

Longlist Anti Fraude Award 2022

Bekendmaking:

In 2021 ging de eer naar Chris van Dam. Het Expert Comité koos voor deze winnaar omdat hij met zijn enorme kennis en bestuurlijk inzicht een criticus van formaat is, die niet zwijgt als misstanden aan het licht komen. Chris van Dam spreekt zich oprecht, feitelijk en integer uit op de juiste momenten. Chris van Dam heeft bij meerdere – vaak zeer gevoelige – dossiers de ambitie getoond altijd te zoeken naar rechtvaardigheid en verbinding en leverde daarbij altijd kritische en uitgesproken resultaten. Een goed voorbeeld is de wijze waarop hij de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft geleid. Zeer integer en doortastend, zo oordeelde het Expert Comité.

Wie volgt hem straks op en wint dit jaar de felbegeerde Anti Fraude Award?

De winnaar wordt zoals gebruikelijk weer bekend gemaakt tijdens het Fraude Film Festival op donderdag 3 november, in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.

Eerdere winnaars van de Anti Fraude Award zijn Chris van Dam (2021), Paul Depla (2019), Bart de Koning (2018), Team High Tech Crime (2017), Peter Olsthoorn (2016), Transparency International (2015) en Opgelicht?! (2014).

Hieronder volgt de longlist van de kanshebbers op de Anti Fraude Award 2022, in willekeurige volgorde:Judith Veenhouwer

Als ‘vrouw in de IT’ deelt Judith Veenhouwer haar vakkennis o.a. op ictmagazine.nl. In proactieve en begrijpelijke taal waarschuwt ze tegen cyberbeveiligingsrisico’s. Judith is tevens een groot voorvechtster van meer vrouwen in de cybersecuritybranche.

Bright Alley

Bright Alley zorgt voor (leer)oplossingen die ervoor zorgen dat medewerkers beter presteren. Dit doen zij onder andere rondom de thema’s fraude, AML en compliance. Zo helpen zij organisaties zoals ABN-AMRO, KLM en bijvoorbeeld Gemeente Rotterdam met het onder de knie krijgen van deze thema’s en nemen ze medewerkers mee in hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan.

Edje van Utrecht (Dick Crijns)

Edje van Utrecht – het alter ego van Dick Crijns –, is 30 jaar geleden ontstaan vanuit de behoefte om bewustzijn te creëren van hoe eenvoudig het is om betrokken te raken bij criminaliteit. Een goed voorbeeld is het Witwasspel, dat is ontwikkeld om mensen bewust te maken van hoe legale constructies misbruikt kunnen worden door criminelen.

DSW

DSW besteedt relatief veel aandacht aan fraudebestrijding vanuit eigen intrinsieke motivatie, omdat fraude de zorgkosten en de premie onnodig hoog maakt. Is er sprake van fraude? Dan pakt DSW het aan. . 

De Vereniging tegen de Kwakzalverij

Bij fraude worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, voor het gewin van de bedrieger. En dat is schering en inslag in de wereld van de niet-reguliere behandelwijzen, ook wel ‘alternatieve geneeskunde’ of kwakzalverij genoemd. De Vereniging tegen de Kwakzalverij strijdt al 140 jaar tegen deze vormen van bedrog en oplichting op het gebied van de gezondheidszorg. Het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij beleeft dit jaar haar 133ste jaargang en publiceert jaarlijks vele artikelen over kwakzalvers en hun kwalijke praktijken. Tegenwoordig is de website met actuele informatie een belangrijk wapen in de strijd tegen oplichting door alternatieve behandelaren en hun nep-behandelingen. Ook is er de Meester Kackadorisprijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan de organisatie die dat jaar de grootste rol speelt in het faciliteren van kwakzalverij.

Jan van Koningsveld

Jan van Koningsveld is oprichter van het Offshore Kenniscentrum, een gespecialiseerd bedrijf op het terrein van de financiële (offshore) dienstverlening. Het Offshore Kenniscentrum geeft al meer dan 20 jaar trainingen op het gebied van bestrijden van witwassen, corruptie, belastingontwijking en -ontduiking en andere vormen van financieel economische criminaliteit. 

Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA)

Stichting Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA) is de bedenker en uitvoerder van de aanpak directe aansprakelijkheid. Deze aanpak wordt momenteel met succes toegepast bij winkeldiefstal, brandstof diefstal, Internet fraude, geweld en agressie, verzekeringsfraude. Met 11.000 opdrachtgevers in 2021 en 40.000 dossiers werd 3,5 miljoen euro aan schade uitgekeerd.

Dr. C.H. Katy de Kogel

Deze senior onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) verricht o.a. onderzoek naar neurowetenschappelijke toepassingen voor behandeling, assessment en risicotaxatie in de (jeugd) strafrechtketen.  Zij is als boegbeeld voor het thema Veiligheid nauw betrokken bij NeurolabNL (Onderwijs en Veiligheid). Katy de Kogel is tevens verbonden aan de capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Maastricht.  

John van den Heuvel

Sinds 1990 maakte John van den Heuvel als misdaadverslaggever tientallen spraakmakende reportages over de onderwereld. Hij schreef meerdere boeken over misdaad, die zonder uitzondering bestsellers werden. Ondanks de vele bedreigingen die hij in de loop der tijd heeft ontvangen, is hij wel voorzichtig, maar niet bang om zijn werk te doen. Met zijn ervaring, kennis en kritische blik zorgt John van de Heuvel ervoor dat het grote publiek weet hoe georganiseerde misdaad te werk gaat en welke aanpak nodig is.
AFA

Worst Bank Scenario

De schrijvers van dit boek - Hester Bais en Wink Sabée - deden maar liefst tien jaar onderzoek naar bankbalansen en de juridische aspecten die ten grondslag lagen aan het maskeren van een omvangrijke netwerkcorruptie en de grootste bankenfraude ooit. In het boek Worst Bank Scenario wordt uitgelegd hoe dit heeft kunnen plaatsvinden en wat daarvan de gevolgen zijn voor toekomstige generaties. 
AFA

Algemene Rekenkamer

De overheidsinstantie Algemene Rekenkamer deed degelijk onderzoek naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding. De conclusie, zoals opgetekend in het rapport “een zorgelijk gebrek aan daadkracht”, is dat de bestrijding met publiek zorggeld niet of nauwelijks werkt. Met de adviezen draagt de Algemene Rekenkamer bij aan een betere aanpak van zorgfraude.

Nikki Sterkenburg 

Deze journaliste heeft drie jaar lang ruim veertig radicaal- en extreemrechtse activisten gevolgd voor haar boek “Maar dat mag je niet zeggen”. Nikki wilde weten wie ze zijn, wat ze beweegt en hoe ze te werk gaan. Het resultaat mag er zijn en wordt gewaardeerd met vier sterren door NRC, Elsevier en Trouw. Nikki Sterkenburg is tevens plaatsvervangend Hoofd Analyse Nationale Veiligheid bij de NCTVn van cryptografie. 

Eenheid Oost NL (Michel de Roos)

Het cybercrimeteam Oost NL is uiterst succesvol in de aanpak van cyber criminelen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een techniek waarmee de malware app FluBot kon worden platgelegd. Deze malware zorgde voor schadelijke software op mobiele telefoons. Hierbij werkten zij succesvol samen met tien landen en Europol. “Een enorm groot succes, waar we heel trots op zijn”, aldus politiechef Michel de Roos. Een ander succesvol onderzoek leidde dit jaar tot de beëindiging van een bedrijf in ‘cybercrime as a service” in België. En voor het eerst werd door de Eenheid Oost NL beslag gelegd op meerdere NFT’s (non-fungible-tokens).

Herman Bolhaar

Hoofdofficier van Justitie, Voorzitter van het College van Procureurs-generaal van het OM, Voorzitter van de Taskforce Mensenhandel en Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Op 1 september neemt Herman Bolhaar afscheid en gaat hij met pensioen. “Iemand die luistert naar de samenleving met een missie om deze leefbaar en veilig te houden” en “een man die zegt waar hij voor staat en staat voor wat hij zegt”, zijn een kleine greep uit de waardering die de mensen uitspreken die met Herman samen hebben gewerkt.

Nederlands Forensisch Instituut en Abdul Boztas

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werkt internationaal samen om data op mobiele telefoons van criminelen vaker tegen hen te kunnen gebruiken. Een speciale databank voor digitale sporen wordt momenteel opgezet samen met Japan, Noorwegen en Griekenland. “Apps zoals WhatsApp, een stappenteller of Snapchat kunnen een forensische goudmijn zijn. Bijna iedereen heeft een telefoon op zak. Die bevatten heel veel gegevens voor de bewijsvoering van zaken”, aldus forensisch wetenschapper Abdul Boztas. Studenten uit het hoger onderwijs gaan samen met de forensische instituten de software verder ontwikkelen. Het NFI wil een eerste databaseversie realiseren voor het einde van dit jaar.
AFA

Project EPIC van Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving. “Het onderzoek is inhoudelijk vernieuwend, methodologisch state-of-the-art en levert een bijdrage aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken op het terrein van veiligheid en justitie” aldus hun eigen website. Een goed voorbeeld is het project EPIC: Explaining, Preventing, and Intervening in organized Crime involvement. Doel van het onderzoek is het effectief verminderen van de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit. Voor dit onderzoek werkt het NSCR samen met een groot aantal universiteiten en maatschappelijke partners. Dit project wordt uitgevoerd door prof. dr. Arjan Blokland; prof. dr. Veroni Eichelsheim; prof. dr. Frank Weerman.
AFA

Blue M(ovement) en FastNL 

In april 2022 hebben zowel Blue M(ovement) als FastNL een zeer succesvolle hacketon georganiseerd onder de slogan ‘catch them if you can!’. Maar liefst 30 Opensource intelligence (OSINT) specialisten, waaronder cybervrijwilligers, en digitale experts verzamelden zich en doken in dossiers die FASTNL had voorbereid. De dossiers varieerden van veroordeelden van zedenmisdrijven en levensdelicten tot plofkrakers en mensen die grote geldboetes open hebben staan. Burgers en collega’s die online speurden naar onder andere een man die nog ruim 6 jaar vast moest zitten, vonden concrete informatie in open bronnen over zijn mogelijke verblijfplaats. Nog tijdens de hackathon hielden collega’s hem aan. Een aantal dagen later volgde de volgende aanhouding.

Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk wil sinds 2011 zoveel mogelijk voorkomen dat de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van fraude. De Fraudehelpdesk biedt fraudeslachtoffers een helpende hand door hen te adviseren en naar de juiste instantie te verwijzen. Daarnaast proberen zij slachtofferschap te voorkomen door burgers en bedrijven bewust te maken van fraude-risico’s en praktische tips te geven over hoe zij die risico’s kunnen beperken. De Fraudehelpdesk is zichtbaar en bereikbaar voor een breed publiek, o.a. door regelmatig belangrijke fraudetrends via nieuwsmedia onder de aandacht te brengen.

Onderzoekscollectief SPIT

Onderzoekscollectief SPIT levert geweldige onderzoeksjournalistiek van freelancejournalisten, vaak over fraudezaken. Veel van het werk publiceren zij in De Groene Amsterdammer.

Guido van Gorp en Ben Meindertsma van podcast Gefixt

Deze twee NOS journalisten hebben hun zoektocht naar matchfixing in de Nederlandse sport vastgelegd in een podcast. Met deze podcast tonen ze aan dat matchfixing zelfs hier in Nederland voorkomt, recht onder je neus.

Pieter Lakeman

Pieter Lakeman is degene die in feite de genadeklap aan de DSB-bank gaf. Ook met de Stichting Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) heeft Pieter Lakeman enorme impact gehad. Kortom; iemand die op de long list thuishoort!
AFA

Cybercrimeteam Rotterdam met operation SKEIN

Het Cybercrimeteam (CCT) Rotterdam speelde een sleutelrol in een groot fraude- en witwasonderzoek genaamd “Operation SKEIN”. Uit een aangifte door een havenbedrijf in Rotterdam bleek dat er op grote schaal valse facturen via e-mail (Business Email Compromise) vanuit Ierland werden verzonden. Via het Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) werd internationale samenwerking gezocht, o.a. met de Ierse politie. Het CCT Rotterdam is genomineerd, omdat ze een relatief klein signaal oppikten en zorgvuldig de samenwerking zochten. Dit leidde in Ierland tot de aanhouding van 203 verdachten, waaronder degene die leidinggaf aan deze organisatie. In totaal ging de fraude om een bedrag van 31 miljoen euro. Operation SKEIN laat zien dat grote successen kunnen worden behaald door internationaal samen te werken. Ook toont het de complexiteit van cybercrime aan, omdat de criminele organisaties geen grenzen kennen.
AFA

Marcel van de Ven

Marcel van de Ven heeft jarenlang deel uitgemaakt van de Unit Specialistische Operaties, waarmee hij wereldwijde undercoveroperaties uitvoerde tegen georganiseerde misdaad en terrorisme. Zijn ervaringen heeft hij in 2020 opgeschreven in zijn boek “De Kooi”. “Een uniek boek dat ook de onderwereld ademloos zal lezen”, aldus John van den Heuvel.

Institute For Financial Crime (IFFC)

Institute For Financial Crime (IFFC) zet zich als organisatie in op heel veel verschillende vlakken voor de strijd tegen Fraude. De organisatie probeert gewaarwording te creëren door bijvoorbeeld de Fraude fietstocht die dit jaar voor de 3e keer georganiseerd wordt en nu in de stad Utrecht. Maar ook door verschillende kamers van expertise te faciliteren. Bijvoorbeeld voor verzekeringsfraude, waar onder leiding van Marcel Bouwman sociale wetenschap wordt gebruikt om de oorzaak van fraude te duiden en zo een preventie strategie uit te denken.

De Anti Fraude Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, project of initiatief of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de bestrijding van fraude en/of corruptie. De prijs is een initiatief van de stichting Fraude Film Festival. Ieder jaar kunnen er succesvolle fraude initiatieven of mensen die zich inzetten voor de strijd tegen fraude worden genomineerd. Iedereen, individuen, projecten/initiatieven en organisaties, kunnen worden voorgedragen. Uit deze nominaties wordt uiteindelijk een winnaar gekozen.

Nominaties

Iedereen kan een persoon, organisatie of initiatief nomineren voor Anti Fraude Award. Hiertoe wordt een oproep gedaan via de communicatiekanalen die voor het Fraude Film Festival beschikbaar zijn. Daarbij wordt gevraagd om de naam, het adres, contactgegevens van de genomineerde en een korte maar overtuigende motivatie. Het is toegestaan dat iemand of een organisatie zichzelf nomineert. Om de objectiviteit te waarborgen kunnen twee secretariaat-medewerkers gezamenlijk nominaties aandragen aan het Expert Comité.
Elke ontvangen nominatie wordt beoordeeld op onderstaande criteria. 

Criteria voor nominaties 

Bij de keuze van een winnaar laat het Expert Comité zich leiden door de genoemde criteria.

Het Expert Comité definieert fraude in de breedste zin van het woord:

"een opzettelijke handeling door één of meer personen waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig voordeel te behalen"


Ten aanzien van het criterium “onderscheidend” wordt meegewogen of de persoon, de organisatie of het initiatief:

- effectief en proactief is bij het bestrijden van fraude en/of corruptie; 

- in staat is een breed publiek te bereiken en in beweging te krijgen; 

- een aantoonbare bijdrage levert aan een weerbare samenleving.

De volgende twee criteria zijn van toepassing voor het nomineren voor de award:

Heeft zich aantoonbaar onderscheiden op het gebied van fraude/corruptiebestrijding of daarmee samenhangende criminaliteit. 

De persoon, organisatie of het initiatief is een inspiratie voor anderen. 

Anti Fraude Award Wall of Fame

Dit zijn de voorgaande winnaars van de eerdere edities van de Anti Fraude Award!
2014

Opgelicht?!

Objectief, onafhankelijk en vernieuwend, zo luidt de mening van het Expert Comité. En daarnaast prijst het Expert Comité het tv-programma vooral ook omdat het zonder aanziens des persoons of organisatie duistere praktijken aan het licht brengt en burgers en bedrijfsleven waarschuwt tegen een breed scala aan frauduleuze praktijken.
2015

Transparency International

Transparency International is absoluut onderscheidend bij de bestrijding van fraude en corruptie. De aanpak is grenzeloos, maar er is geen schroom om corruptie ook in Nederland aan de kaak te stellen. Het Expert Comité spreekt haar waardering uit voor de tomeloze ambitie en zichtbaarheid van Transparency International Nederland, waarmee zij een geduchte tegenstander is van corrupte partijen waar ook ter wereld.

2016

Peter Olsthoorn

Het working paper Big Data voor Fraude-bestrijding getuigt van goede research naar en visie op data-analyse voor fraudebestrijding. Olsthoorn levert een uniek overzicht van samenwerkingsverbanden binnen de overheid op het gebied van big data. Zijn onderzoek biedt een objectief beeld van het verzamelen van data in relatie tot doel, transparantie, privacy en veiligheid, waaruit blijkt dat deze elkaar -bij het bestrijden van fraude- niet per se in de weg hoeven te staan. Mits vanuit geobjectiveerde afwegingen tussen potentiële voor- en nadelen, zoals Peter Olsthoorn zelf concludeert. 

2017

Team High Tech Crime

Inspirerend dat de overheid echte "niet-ambtenaarachtige" expertise in huis haalt; en daarmee zaken kan oppakken die anders zouden blijven liggen. Het Team heeft op innovatieve en creatieve manier bewezen dat digitaal rechercheren een enorm effectieve manier is om fraude te bestrijden. Met hun indrukwekkende operaties is niet alleen een enorme slag toegebracht aan online criminaliteit, het heeft vooral ook tot onzekerheid onder cybercriminelen geleid.

2018

Bart de Koning


Deze door idealisme gedreven journalist confronteert de BV Nederland op beschouwende en genuanceerde wijze met het feit dat het qua fraude en corruptie niet veel beter is dan andere landen. Met het boek Vriendjespolitiek, fraude en corruptie in Nederland, draagt hij bij aan inzicht wat een fraudeur beweegt en waarom ze vaak hun daad bagatelliseren nadat hun handelen ontdekt is.

paul-depla-2019
2019

Paul Depla


Het Expert Comité  omschreef Depla als "een moedige man met een missie, die laat zien dat het anders kan". Hij durft tegen de stroom in te zwemmen. Deze Burgemeester heeft een duidelijke en uitgesproken visie op de aanpak van drugscriminaliteit en weet wat er in de maatschappij speelt. Zijn mening wordt gehoord en dat inspireert ook anderen om hun nek uit te steken. Het Expert Comité vindt Paul Depla moedig en een man met een missie.  

Chris van Dam ontvangt AFA2021
2021

Chris van Dam

Omdat deze voormalig politieman en officier van justitie als voorzitter van de commissie de kinderopvangtoeslag onderzocht en daarbij op zoek ging naar rechtvaardigheid met oog voor de menselijke maat.


Met zijn enorme kennis en bestuurlijk inzicht is Chris van Dam een criticus van formaat, die niet zwijgt als misstanden aan het licht komen en zich oprecht, feitelijk en integer uitspreekt op de juiste momenten en met de juiste impact. Chris van Dam heeft bij meerdere -vaak zeer gevoelige- dossiers de ambitie getoond altijd te zoeken naar rechtvaardigheid en verbinding  en leverde daarbij altijd kritische en uitgesproken resultaten. Een goed voorbeeld is de wijze waarop hij de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft geleid. Zeer integer en doortastend, zo oordeelt het Expert Comité.

 

beeldje-rood2
2022

John van den Heuvel

Het Expert Comité koos voor John van den Heuvel, omdat hij als misdaadjournalist al vele jaren zijn nek durft uit te steken, zelfs als dit een groot offer vraagt van zijn persoonlijke vrijheid. Als schrijver en tv-persoonlijkheid neemt hij geen blad voor de mond. Met zijn boeken en reportages heeft hij een groot publiek kennis laten maken met georganiseerde misdaad en de hoofdrolspelers daarin. Zo nodig schuwt hij niet om kritisch te oordelen over de aanpak of juist het ontbreken daarvan. Dit doet hij overigens op een professionele wijze met respect voor politie en justitie, aldus het Expert Comité. Een misdaadbestrijder pur sang. 

 

afa2022
2023

Wie wint er in 2023?

Wie in 2023 deze prestigieuze prijs ontvangt wordt op de eerste festivaldag van de 9e editie van het Fraude Film Festival in 2023 bekend gemaakt .


Nomineren kan vanaf het voorjaar weer!

 

Wat zijn de nominatie criteria?

Het Expert Comité

Adriaan van Dorp

Voorzitter

Ronald Prins

Comité lid

inge-lisa-toxopeus-de-vries

Inge Lisa Toxopeus

Vice Voorzitter

André Brantjes 

Comité lid

Roulerende zetel

Willeke Slingerland

Dr. Willeke Slingerland is lector Weerbare Democratie op Saxion hogeschool. Samen met haar team doet zij o.a. onderzoek naar financieel-economische criminaliteit. Binnen de onderzoekslijn ‘moreel kompas in complexiteit’ richt het lectoraat zich op het zo equiperen van professionals en studenten dat zij in hun omgang met digitaliserings- en veiligheidsvraagstukken de democratie en rechtsstaat versterken in plaats van deze (onbedoeld) verder uit te hollen. Het lectoraat doet momenteel toegepast wetenschappelijk onderzoek naar zorgfraude en netwerkcorruptie. Een rode draad in dit onderzoek is het informatiegestuurd werken binnen juridische en ethische kaders.

Meer over de comité leden:

Adriaan van Dorp is de voorzitter van het Expert Comité. Adriaan is Directeur Security & Integrity Management van ABN AMRO. Verantwoordelijk voor een team van professionals, die zich bezighouden met opsporing, onderzoek en preventie van Financieel Economische Criminaliteit. Hij is lid van het Risk Management team van ABN AMRO. Adriaan is in de Publieke Sector o.a. werkzaam geweest bij het KLPD en heeft verschillende Tactische en Technische Rechercheteams aangestuurd. Hij heeft daarnaast meerdere leidinggevende functies vervult bij de Politie Amsterdam en het Kernteam Randstad. Adriaan heeft gestudeerd aan de Nederlandse Politie Academy en de Vrije Universiteit in Amsterdam (Organisatie Antropologie). Adriaan is tevens voorzitter van het bestuur van het IFFC (Institute For Financial Crime). Hij streeft naar een weerbare samenleving op het gebied van Financieel Economische Criminaliteit en probeert vanuit wederzijds vertrouwen te werken aan Publiek Private Samenwerking.  

André Brantjes  is sinds 1987 advocaat in arbeids-, ondernemings- en sportrecht met een kantoor in Amsterdam en een Dutch Desk in Boston. Hij behartigt de belangen van (inter)nationale ondernemingen, topsporters en sportbonden. Vanuit Boston begeleidt hij bedrijven en startups die overwegen te investeren in Nederland. Hij is bekend als pleitbezorger van de Coaches Betaald Voetbal en Michael Rasmussen. Daarnaast is hij arbiter bij het sporttribunaal in Lausanne, waar zaken dienen over matchfixing en geschillen worden beslecht in tucht-, transfer- en dopingzaken (o.a. het bijtincident Suárez, Claudia Pechstein).

Inge-Lisa Toxopeus-de Vries, vice Voorzitter van het Expert Comité. Inge-Lisa is als registeraccountant gespecialiseerd in fraudeonderzoek en vermogensschade calculatie. Zij heeft haar expertise op dit terrein in 15 jaar opgebouwd bij de grotere kantoren (zowel in accountancy als advocatuur) en slaat een brug tussen het juridische en het cijfermatige/accounting technische (interne beheersing/financiële administratie). Naast het uitvoeren van onderzoeken is Inge-Lisa actief in het onderwijs. Zo is zij betrokken bij de opzet van de post academische opleiding Forensisch Financieel Deskundige aan de Erasmus Universiteit. Het betreft een nieuwe leergang op het snijvlak van Economie en Recht. Voorts geeft Inge-Lisa vanuit Firm Onderwijs, het CPO en de Law Firm School les aan advocaten, curatoren, rechters-commissaris etc. op het gebied van financiële analyse, jaarrekening lezen en vermogensschade.

Ronald Prins is de meest bekende Cybersecurity expert van Nederland. Hij is het meest bekend als oprichter van Fox-IT in 1999 samen met zijn compagnon Menno van der Marel. Na de verkoop van Fox-IT in 2015 heeft hij diverse rollen gehad bij de overheid zoals buitengewoon raadslid van de onderzoeksraad voor veiligheid, lid van de Kiesraad, en lid van de commissie die toezicht houdt op de AIVD en MIDD (TIB). In 2020 heeft hij weer een nieuwe Cybersecurity bedrijf opgericht, Hunt & Hackett dat zich richt op het tegengaan van (economische)spionage en ransomware-aanvallen bij het Nederlandse bedrijfsleven. Vóór de oprichting van Fox-IT werkte Ronald als wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut. Hij was een van de eerste medewerkers van de afdeling digitale technologie en had als rol het doorbreken van cryptografische beveiligingen waar de politie in hun onderzoeken tegenaan liep. In 1995 is Ronald als wiskundige op het vakgebied cryptografie aan de Technische Universiteit van Delft afgestudeerd.

Roulerende zetel Een zetel binnen het Expert Comité wordt ingevuld door een daartoe gevraagde Expert op het gebied van fraudebestrijding. Elk jaar wordt daartoe een persoon voorgedragen, die met instemming van de het Expert Comité gevraagd wordt eenmalig zitting te nemen in het Expert Comité. 

Voor de editie van 2022 is de zetel vacant

Hoe gaat het Expert Comité te werk?

Een van de leden van het Expert Comité is tevens de Voorzitter hiervan. De overige leden van het Comité hebben geen individuele specifieke functie binnen het Comité.  Er geldt geen benoemingsprocedure voor het Expert Comité. Ook is er geen maximale termijn dat de leden onderdeel kunnen uitmaken van het Expert Comité. Ieder jaar worden de huidige leden voorafgaand aan de selectieprocedure gevraagd of zij ook dat jaar weer deel willen uitmaken van het Expert Comité. Indien een nieuw lid benodigd is, zal deze door het Expert Comité worden gekozen en benaderd. 

Het Expert Comité ontvangt ca. tien werkdagen voor de bijeenkomst de “longlist” met alle kanshebbers.

Het is de leden van het Expert Comité niet toegestaan om voorafgaand aan de bijeenkomst over de longlist te communiceren met elkaar of met anderen. 

De longlist wordt na de bijeenkomst gepubliceerd op de website van het Fraude Film Festival.  Vervolgens kiest het comité drie genomineerden; de zgn. shortlist.

Uitgesloten voor nominatie zijn:

-Organisatoren (Stuurgroep) van het Fraude Film Festival, 

-Bestuurders van de Stichting Fraude Filmfestival,

-Leden van de Raad van Inspiratie,  

-Leden van het Expert Comité, 

-Secretariaat medewerkers AFA/Expert Comité.

Partners van het Fraude Film Festival kunnen wel voor een nominatie in aanmerking komen.  

Aldus besloten en goedgekeurd door de Stichting Fraude Film Festival. 


NB Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar van de Award mag deze wel gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Ter voorbereiding van de Expert Comité  bijeenkomst kiest elk lid 5 voorkeurskandidaten. Tijdens de vergadering krijgt ieder lid ca. 5 minuten om de voorkeur toe te lichten. 
Het Expert Comité kiest vervolgens achtereenvolgens 5 kanshebbers, waarvan 3 nominaties, waarvan een potentiële winnaar.
Van de drie genomineerden wordt een korte introductiefilm gemaakt
De drie genomineerden moeten instemmen met de nominatie en de korte film die tijdens de uitreiking zal worden vertoond.  

De uitreiking vindt plaats tijdens het Fraude Film Festival.

anti fraude award

Binnenkort maken we de Shortlist van genomineerden bekend!

Houd deze pagina in de gaten.