De Anti Fraude Award

De Anti Fraude Award is een blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en/of corruptie en daarmee een voorbeeldfunctie en een bron van inspiratie is voor anderen. 

De Anti Fraude Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, project of initiatief of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de bestrijding van fraude en/of corruptie. De prijs is een initiatief van de stichting Fraude Film Festival. Ieder jaar kunnen er succesvolle fraude initiatieven of mensen die zich inzetten voor de strijd tegen fraude worden genomineerd. Iedereen, individuen, projecten/initiatieven en organisaties, kunnen worden voorgedragen. Uit deze nominaties wordt uiteindelijk een winnaar gekozen.

Nominaties

Iedereen kan een persoon, organisatie of initiatief nomineren voor Anti Fraude Award. Hiertoe wordt een oproep gedaan via de communicatiekanalen die voor het Fraude Film Festival beschikbaar zijn. Daarbij wordt gevraagd om de naam, het adres, contactgegevens van de genomineerde en een korte maar overtuigende motivatie. Het is toegestaan dat iemand of een organisatie zichzelf nomineert. Om de objectiviteit te waarborgen kunnen twee secretariaat-medewerkers gezamenlijk nominaties aandragen aan het Expert Comité.
Elke ontvangen nominatie wordt beoordeeld op onderstaande criteria. 

Criteria voor nominaties 

Bij de keuze van een winnaar laat het Expert Comité zich leiden door de genoemde criteria.

Het Expert Comité definieert fraude in de breedste zin van het woord:

"een opzettelijke handeling door één of meer personen waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig voordeel te behalen"


Ten aanzien van het criterium “onderscheidend” wordt meegewogen of de persoon, de organisatie of het initiatief:

- effectief en proactief is bij het bestrijden van fraude en/of corruptie; 

- in staat is een breed publiek te bereiken en in beweging te krijgen; 

- een aantoonbare bijdrage levert aan een weerbare samenleving.

De volgende twee criteria zijn van toepassing voor het nomineren voor de award:

Heeft zich aantoonbaar onderscheiden op het gebied van fraude/corruptiebestrijding of daarmee samenhangende criminaliteit. 

De persoon, organisatie of het initiatief is een inspiratie voor anderen. 

Nomineren is weer mogelijk!

Geef hier jouw gegevens en die van de genomineerde op. Geef tenslotte een korte motivatie waarom de genomineerde in aanmerking komt voor de Award. We nemen dan contact met je op voor meer informatie en nadere toelichting.

Anti Fraude Award Wall of Fame

Dit zijn de voorgaande winnaars van de eerdere edities van de Anti Fraude Award!
2014

Opgelicht?!

Objectief, onafhankelijk en vernieuwend, zo luidt de mening van het Expert Comité. En daarnaast prijst het Expert Comité het tv-programma vooral ook omdat het zonder aanziens des persoons of organisatie duistere praktijken aan het licht brengt en burgers en bedrijfsleven waarschuwt tegen een breed scala aan frauduleuze praktijken.
2015

Transparency International

Transparency International is absoluut onderscheidend bij de bestrijding van fraude en corruptie. De aanpak is grenzeloos, maar er is geen schroom om corruptie ook in Nederland aan de kaak te stellen. Het Expert Comité spreekt haar waardering uit voor de tomeloze ambitie en zichtbaarheid van Transparency International Nederland, waarmee zij een geduchte tegenstander is van corrupte partijen waar ook ter wereld.

2016

Peter Olsthoorn

Het working paper Big Data voor Fraude-bestrijding getuigt van goede research naar en visie op data-analyse voor fraudebestrijding. Olsthoorn levert een uniek overzicht van samenwerkingsverbanden binnen de overheid op het gebied van big data. Zijn onderzoek biedt een objectief beeld van het verzamelen van data in relatie tot doel, transparantie, privacy en veiligheid, waaruit blijkt dat deze elkaar -bij het bestrijden van fraude- niet per se in de weg hoeven te staan. Mits vanuit geobjectiveerde afwegingen tussen potentiële voor- en nadelen, zoals Peter Olsthoorn zelf concludeert. 

2017

Team High Tech Crime

Inspirerend dat de overheid echte "niet-ambtenaarachtige" expertise in huis haalt; en daarmee zaken kan oppakken die anders zouden blijven liggen. Het Team heeft op innovatieve en creatieve manier bewezen dat digitaal rechercheren een enorm effectieve manier is om fraude te bestrijden. Met hun indrukwekkende operaties is niet alleen een enorme slag toegebracht aan online criminaliteit, het heeft vooral ook tot onzekerheid onder cybercriminelen geleid.

2018

Bart de Koning


Deze door idealisme gedreven journalist confronteert de BV Nederland op beschouwende en genuanceerde wijze met het feit dat het qua fraude en corruptie niet veel beter is dan andere landen. Met het boek Vriendjespolitiek, fraude en corruptie in Nederland, draagt hij bij aan inzicht wat een fraudeur beweegt en waarom ze vaak hun daad bagatelliseren nadat hun handelen ontdekt is.

paul-depla-2019
2019

Paul Depla


Het Expert Comité  omschreef Depla als "een moedige man met een missie, die laat zien dat het anders kan". Hij durft tegen de stroom in te zwemmen. Deze Burgemeester heeft een duidelijke en uitgesproken visie op de aanpak van drugscriminaliteit en weet wat er in de maatschappij speelt. Zijn mening wordt gehoord en dat inspireert ook anderen om hun nek uit te steken. Het Expert Comité vindt Paul Depla moedig en een man met een missie.  

Chris van Dam ontvangt AFA2021
2021

Chris van Dam

Omdat deze voormalig politieman en officier van justitie als voorzitter van de commissie de kinderopvangtoeslag onderzocht en daarbij op zoek ging naar rechtvaardigheid met oog voor de menselijke maat.


Met zijn enorme kennis en bestuurlijk inzicht is Chris van Dam een criticus van formaat, die niet zwijgt als misstanden aan het licht komen en zich oprecht, feitelijk en integer uitspreekt op de juiste momenten en met de juiste impact. Chris van Dam heeft bij meerdere -vaak zeer gevoelige- dossiers de ambitie getoond altijd te zoeken naar rechtvaardigheid en verbinding  en leverde daarbij altijd kritische en uitgesproken resultaten. Een goed voorbeeld is de wijze waarop hij de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft geleid. Zeer integer en doortastend, zo oordeelt het Expert Comité.

 

beeldje-rood2
2022

Wie wint dit jaar?

Nomineer nu!


Wie dit jaar deze prestigieuze prijs ontvangt wordt op donderdag 3 november 2022 bekend gemaakt tijdens het Fraude Film Festival.


Nomineren kan nu weer!

 

Wat zijn de nominatie criteria?

Het Expert Comité

Adriaan van Dorp

Voorzitter

Ronald Prins

Comité lid

inge-lisa-toxopeus-de-vries

Inge Lisa Toxopeus

Vice Voorzitter

André Brantjes 

Comité lid

Meer over de comité leden:

Adriaan van Dorp is de voorzitter van het Expert Comité. Adriaan is Directeur Security & Integrity Management van ABN AMRO. Verantwoordelijk voor een team van professionals, die zich bezighouden met opsporing, onderzoek en preventie van Financieel Economische Criminaliteit. Hij is lid van het Risk Management team van ABN AMRO. Adriaan is in de Publieke Sector o.a. werkzaam geweest bij het KLPD en heeft verschillende Tactische en Technische Rechercheteams aangestuurd. Hij heeft daarnaast meerdere leidinggevende functies vervult bij de Politie Amsterdam en het Kernteam Randstad. Adriaan heeft gestudeerd aan de Nederlandse Politie Academy en de Vrije Universiteit in Amsterdam (Organisatie Antropologie). Adriaan is tevens voorzitter van het bestuur van het IFFC (Institute For Financial Crime). Hij streeft naar een weerbare samenleving op het gebied van Financieel Economische Criminaliteit en probeert vanuit wederzijds vertrouwen te werken aan Publiek Private Samenwerking.  

André Brantjes  is sinds 1987 advocaat in arbeids-, ondernemings- en sportrecht met een kantoor in Amsterdam en een Dutch Desk in Boston. Hij behartigt de belangen van (inter)nationale ondernemingen, topsporters en sportbonden. Vanuit Boston begeleidt hij bedrijven en startups die overwegen te investeren in Nederland. Hij is bekend als pleitbezorger van de Coaches Betaald Voetbal en Michael Rasmussen. Daarnaast is hij arbiter bij het sporttribunaal in Lausanne, waar zaken dienen over matchfixing en geschillen worden beslecht in tucht-, transfer- en dopingzaken (o.a. het bijtincident Suárez, Claudia Pechstein).

Inge-Lisa Toxopeus-de Vries, vice Voorzitter van het Expert Comité. Inge-Lisa is als registeraccountant gespecialiseerd in fraudeonderzoek en vermogensschade calculatie. Zij heeft haar expertise op dit terrein in 15 jaar opgebouwd bij de grotere kantoren (zowel in accountancy als advocatuur) en slaat een brug tussen het juridische en het cijfermatige/accounting technische (interne beheersing/financiële administratie). Naast het uitvoeren van onderzoeken is Inge-Lisa actief in het onderwijs. Zo is zij betrokken bij de opzet van de post academische opleiding Forensisch Financieel Deskundige aan de Erasmus Universiteit. Het betreft een nieuwe leergang op het snijvlak van Economie en Recht. Voorts geeft Inge-Lisa vanuit Firm Onderwijs, het CPO en de Law Firm School les aan advocaten, curatoren, rechters-commissaris etc. op het gebied van financiële analyse, jaarrekening lezen en vermogensschade.

Ronald Prins is de meest bekende Cybersecurity expert van Nederland. Hij is het meest bekend als oprichter van Fox-IT in 1999 samen met zijn compagnon Menno van der Marel. Na de verkoop van Fox-IT in 2015 heeft hij diverse rollen gehad bij de overheid zoals buitengewoon raadslid van de onderzoeksraad voor veiligheid, lid van de Kiesraad, en lid van de commissie die toezicht houdt op de AIVD en MIDD (TIB). In 2020 heeft hij weer een nieuwe Cybersecurity bedrijf opgericht, Hunt & Hackett dat zich richt op het tegengaan van (economische)spionage en ransomware-aanvallen bij het Nederlandse bedrijfsleven. Vóór de oprichting van Fox-IT werkte Ronald als wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut. Hij was een van de eerste medewerkers van de afdeling digitale technologie en had als rol het doorbreken van cryptografische beveiligingen waar de politie in hun onderzoeken tegenaan liep. In 1995 is Ronald als wiskundige op het vakgebied cryptografie aan de Technische Universiteit van Delft afgestudeerd.

Roulerende zetel Een zetel binnen het Expert Comité wordt ingevuld door een daartoe gevraagde Expert op het gebied van fraudebestrijding. Elk jaar wordt daartoe een persoon voorgedragen, die met instemming van de het Expert Comité gevraagd wordt eenmalig zitting te nemen in het Expert Comité. 

Voor de editie van 2022 is de zetel vacant

Hoe gaat het Expert Comité te werk?

Een van de leden van het Expert Comité is tevens de Voorzitter hiervan. De overige leden van het Comité hebben geen individuele specifieke functie binnen het Comité.  Er geldt geen benoemingsprocedure voor het Expert Comité. Ook is er geen maximale termijn dat de leden onderdeel kunnen uitmaken van het Expert Comité. Ieder jaar worden de huidige leden voorafgaand aan de selectieprocedure gevraagd of zij ook dat jaar weer deel willen uitmaken van het Expert Comité. Indien een nieuw lid benodigd is, zal deze door het Expert Comité worden gekozen en benaderd. 

Het Expert Comité ontvangt ca. tien werkdagen voor de bijeenkomst de “longlist” met alle kanshebbers.

Het is de leden van het Expert Comité niet toegestaan om voorafgaand aan de bijeenkomst over de longlist te communiceren met elkaar of met anderen. 

De longlist wordt na de bijeenkomst gepubliceerd op de website van het Fraude Film Festival.  Vervolgens kiest het comité drie genomineerden; de zgn. shortlist.

Uitgesloten voor nominatie zijn:

-Organisatoren (Stuurgroep) van het Fraude Film Festival, 

-Bestuurders van de Stichting Fraude Filmfestival,

-Leden van de Raad van Inspiratie,  

-Leden van het Expert Comité, 

-Secretariaat medewerkers AFA/Expert Comité.

Partners van het Fraude Film Festival kunnen wel voor een nominatie in aanmerking komen.  

Aldus besloten en goedgekeurd door de Stichting Fraude Film Festival. 


NB Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar van de Award mag deze wel gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Ter voorbereiding van de Expert Comité  bijeenkomst kiest elk lid 5 voorkeurskandidaten. Tijdens de vergadering krijgt ieder lid ca. 5 minuten om de voorkeur toe te lichten. 
Het Expert Comité kiest vervolgens achtereenvolgens 5 kanshebbers, waarvan 3 nominaties, waarvan een potentiële winnaar.
Van de drie genomineerden wordt een korte introductiefilm gemaakt
De drie genomineerden moeten instemmen met de nominatie en de korte film die tijdens de uitreiking zal worden vertoond.  

De uitreiking vindt plaats tijdens het Fraude Film Festival.

Nomineer een  'Fraude Vechter'!

naar nominatie formulier