Fraude Film Festival Eye

Over het Fraude Film Festival

Het festival beoogt het maatschappelijk bewustzijn over fraude te vergroten en een trendbreuk in de bestrijding ervan te forceren.

De Stichting Fraude Film Festival is een non-profit organisatie met ANBI status die zich inzet voor de organisatie van een filmfestival.

Missie en strategie

De Stichting Fraude Film Festival is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de organisatie van een filmfestival. Tijdens dit evenement wordt het fenomeen fraude in vele hoedanigheden onder de loep genomen. Fraude is namelijk big business. De verdiensten zijn hoog, de risico’s klein. Door films en documentaires te vertonen wordt dit ‘lastige’ onderwerp onder de aandacht gebracht van een groot publiek.

Alle activiteiten die de Stichting Fraude Film Festival ontplooit komen voort uit de missie: het stimuleren en vergroten van (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude.

De Stichting Fraude Film Festival tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

  • de organisatie van een toonaangevend filmfestival dat zowel fraudebestrijders als het grote publiek aanspreekt;
  • na elke filmvoorstelling interactie te bewerkstelligen tussen publiek en fraude-experts;
  • te voorzien in achtergrondinformatie over de verschillende thema’s en bijbehorende films;
  • zoveel mogelijk media-aandacht voor het fenomeen fraude te genereren;
  • een bedrag te doneren aan een getalenteerd filmmaker met de opdracht een korte film te vervaardigen;
  • de werving van de funding partners om bovenstaande mogelijk te maken.

Onze visie

Visie

De Stichting Fraude Film Festival ziet zichzelf in de toekomst als een internationaal onafhankelijk platform op het gebied van fraude, waarbinnen het Fraude Film Festival een jaarlijks terugkerend evenement is. Het streven is erop gericht het festival ieder jaar in zowel kwalitatief als kwantitatief (meer partners, groter publiek) opzicht te laten groeien, om aldus de doelstelling van de Stichting dichterbij te brengen.

Doelgroep

De doelgroep van het Fraude Film Festival bestaat enerzijds uit professionals die zich bezighouden met de bestrijding van fraude en corruptie, anderzijds uit het grote publiek (documentaire professionals, documentaire liefhebbers, filmstudenten en scholieren) dat geïnteresseerd is in het onderwerp.

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting Fraude Film Festival zetten zich onbezoldigd in.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Formulier

Publicatieplicht

Vanwege onze ANBI status geven we inzage in onze algemene gegevens.

Het Bestuur

arthur-de-groot

Arthur de Groot 

voorzitter

jantien-heimel

Jantien Heimel 

penningmeester

rob-otjens

Rob Otjens 

secretaris

Marijke Kaptein

bestuurslid

Het Team

ria-tabak

Ria Tabak

Event Coordinator

jill-kaercher

Jill Kaercher

Event Coordinator

Eelco

De Programmaraad

Hoe en door wie wordt het festival jaarlijks samengesteld? Dat doet onze Programmaraad, samen met de Funding Partners.

In de Programmaraad van het Fraude Film Festival zitten professionals van naam en faam die hun sporen in de fraudebranche en/of in de documentaire-wereld hebben verdiend:

Hoofdredacteur van de Programmaraad is sinds 2019 Eelco Bosch van Rosenthal.

Eelco Bosch van Rosenthal werkt als verslaggever en presentator voor Nieuwsuur. Tot zijn aandachtsgebieden behoren klokkenluiders, inlichtingendiensten en de Verenigde Staten, waar hij tussen 2007 en 2013 correspondent was voor de NOS. In 2016 maakten Bosch van Rosenthal en de vermaarde regisseur Hans Pool een 8-delige documentaire serie over de VS, genaamd Droomland Amerika. In 2020 bundelden ze de krachten voor een nieuwe serie voor de NTR: De Slag Om Texas. In de loop van de jaren heeft Bosch van Rosenthal ook als freelance schrijver gewerkt voor verschillende Nederlandse tijdschriften en kranten. Zijn werk bracht hem naar meer dan 30 landen over de hele wereld. In 2013 ontving Bosch van Rosenthal de Professor Herman Wekkerprijs voor zijn verslaggeving vanuit de VS. In 2019 won hij, samen met Volkskrant-journalist Huib Modderkolk, De Loep, de prijs voor onderzoeksjournalistiek.

arrow_drop_up arrow_drop_down