De Anti Fraude Award

De Anti Fraude Award is een blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en/of corruptie en daarmee een voorbeeldfunctie en een bron van inspiratie is voor anderen. 

Winnaar Anti Fraude Award 2021

Winnaar en runners up 2021

De winnaar van de Anti Fraude Award 2021 is bekend! Het Expert Comité heeft uit 3 kanshebbers de winnaar gekozen; CHRIS VAN DAM!!

Operatie Trojan Shield en het Centrum Veilige Sport Nederland zijn de respectabele finalisten van de zevende Anti Fraude Award, lees de jury rapporten door op de links te klikken!

anti-fraude-award-

 Chris van Dam, winnaar

anti-fraude-award-

Centrum Veilige Sport Nederland; finalist

Shortlist Anti Fraude Award 2021

Bekendmaking:

De nominaties van de Anti Fraude Award 2021 zijn bekend. Het Expert Comité heeft uit 20 kanshebbers drie genomineerden gekozen die op donderdag 4 november a.s. kans maken op de Anti Fraude Award 2021. 

Voorgedragen worden voor de longlist is al een enorme prestatie en eer. Het is een blijk van erkenning en zichtbaarheid. Dit jaar waren dat twintig personen, organisaties en initiatieven. Voor het Expert Comité ook dit jaar weer een lastige taak om hieruit de shortlist te kiezen. Het Expert Comité is elk jaar weer onder de indruk van al diegenen die zich zo buitengewoon inzetten bij de bestrijding van fraude en corruptie. Maar de grote vraag is natuurlijk: “wie wordt de opvolger van Opgelicht?! (2014), Transparency International NL (2015), Peter Olsthoorn (2016), Team High Tech Crime (2017), Bart de Koning (2018) en Paul Depla (2019)?” 

Het Expert Comité koos dit jaar de volgende drie kandidaten die kans maken op de zevende Anti Fraude Award: 

anti-fraude-award-

 OTF Greenlight/Trojan Shield 

Het Expert Comité oordeelde o.a. dat  operatie Trojan Shield het beste kan worden omschreven als een van de grootste en meest unieke rechtshandhavingsoperaties ooit. 

anti-fraude-award-

Centrum Veilige Sport Nederland

Het Expert Comité is o.a. onder de indruk van de openheid waarmee het Centrum Veilige Sport Nederland voorlichting geeft over misstanden in de sport, zoals o.a. matchfixing, doping, financiële integriteit en grensoverschrijdend gedrag. 

anti-fraude-award-

Chris van Dam

Het Expert Comité oordeelde o.a. dat Chris van Dam met zijn enorme kennis en bestuurlijk inzicht  een criticus van formaat is, die niet zwijgt als misstanden aan het licht komen. 

De bekendmaking van de winnaar van de Anti Fraude Award vindt plaats op donderdag
4 november om 18.00 uur tijdens het Fraude Film Festival in Pathé Tuschinski Theater in Amsterdam. Mis het niet! 

Longlist Anti Fraude Award 2021

Bekendmaking:

Dit is de longlist van genomineerden voor de Anti Fraude Award 2021. In willekeurige volgorde ziet u een opsomming van de kanshebbers met een beknopte motivatie voor hun nominatie.

Op korte termijn zullen we de shortlist bekendmaken en op donderdag 4 november a.s. zal tijdens het festival de winnaar uitgeroepen worden!

Reinier van Bredenoord

Omdat Reinier van Bredenoord zich als aanvoerder van het team Financiële Cybercrime richt op grootschalige financiële criminaliteit in het digitale domein. Sinds begin 2018 is binnen het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie het Financiële cybercrime team actief en de afgelopen jaren heeft dit team zich op nationaal en internationaal niveau ingezet om het misbruik van cryptovaluta op de kaart te zetten, zonder hierbij afbreuk te willen doen aan de innovatiekansen die deze munten bieden en heeft daarbij dan ook als doel om zich te richten op een feitelijk en genuanceerd verhaal.

Rene Roelofs

Omdat deze documentairemaker in samenwerking met het FIOD en het OM jarenlang werkte aan de film Nederland Fraudeland over belastingfraude bij restaurantketen SUMO. Spijtig genoeg heeft hij deze nooit mogen vertonen, omdat de verdachten niet op de hoogte waren dat er gefilmd werd. 

UBO Register KvK

Omdat dit register van de KVK ondernemers verplicht om uiteindelijke eigenaren als Ultimate Beneficial Owners te registreren in het UBO register, met als doel bij te dragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Frans Roest

Omdat deze beleggingsfraude-deskundige voortdurend aandacht vraagt voor diverse vormen van beleggingsfraude en het gebrek aan opsporingscapaciteit. Zo ook in zijn laatste boek Share Fraud & Boiler Room Scams Exposed. Hierin pleit hij onder andere voor meer publiek-private en internationale samenwerking. 

Centrum Veilige Sport Nederland

Omdat zij gratis e-learnings integriteit aanbieden waarin bestuurders, coaches en sporters bewust worden gemaakt van criminele inmenging in de sport, zoals bijvoorbeeld matchfixing, doping en financiële integriteit. Bovendien is het centrum het meldpunt, kenniscentrum, vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, bestuursleden, trainers, coaches, artsen en iedereen die in een sportvereniging actief is. 

OTF Greenlight/Trojan Shield/Europol

Omdat deze internationale operatie een van de meest geavanceerde successen is geweest in de strijd tegen criminele activiteiten in 16 landen. Hierbij werden o.a. undercoveracties gebruikt om meer dan 300 misdaad syndicaten in meer dan 100 landen over te halen om versleutelde communicatiemiddelen te gebruiken, die vanaf de 1e minuut werden afgeluisterd door de politie. 

BAIT/Anthony van der Meer

Omdat deze 4-delige documentaire van filmmaker Anthony van der Meer een next level oplichtingsprogramma is dat verder gaat waar andere tv programma’s stoppen. In het programma laat hij, samen met z’n team zien hoe Internetoplichters werken door hun eigen methodes tegen ze te gebruiken. Op deze wijze lokt hij menig phishing-, helpdesk- of datingfraudeur in de val.  

Lotte Servaas, Frank Weerman, Tamar Fischer (Erasmus Universiteit, Rotterdam)

Omdat dit drietal op verzoek van de Gemeente Rotterdam literatuuronderzoek deed naar de belangrijkste factoren  die het risico op crimineel gedrag verhogen of juist verminderen. De uitkomsten zijn gepresenteerd in het rapport ‘risico-, versterkende en beschermde factoren voor crimineel gedrag. “Wij hopen dat onze studie kan bijdragen aan een wetenschappelijk gefundeerde aanpak van en reactie op daderschap van criminaliteit, in aanvulling van op wat bekend is over overwegingen van haalbaarheid en effectiviteit”, aldus de onderzoekers.  

Hackshield

Omdat dit computerspel jongeren tussen de 8 en 12 jaar uitdaagt deel te nemen aan een wereldwijde competitie en op speelse wijze leren hoe ze veilig kunnen Internetten. Als Cyber Agent leert men te zorgen om zelf online veilig te zijn, maar ook hun vader, moeder, opa en oma daarmee te helpen. In 2018  is Hackshield al eens genomineerd, sindsdien zijn er maar liefst 56.000 Cyber Agents actief en zijn 85 gemeentes aangesloten. 
AFA

App Ondermijning

Omdat deze app een platform biedt aan iedereen die geïnteresseerd is in nieuws of kennis over ondermijning. In deze app vind je modules over signalen, een kennisbank, nieuwsberichten en een quiz. De onderwerpen gaan over thema’s als drugscriminaliteit, witwassen, zorgfraude of mensenhandel.  De app werd ontwikkeld door het Riec-Liec bestel, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken en het Aanjaagteam Ondermijning.  
AFA

Sharon Dijksma

Omdat deze burgemeester van Utrecht zich onder andere richt op het weerbaarder maken van kinderen. Hiertoe is het lesprogramma Kapot Sterk ontwikkeld, waarin samen met politie, het OM, bureau HALT en Utrechtse rolmodellen wordt gesproken over thema’s als ondermijning en groepsdruk.  Burgemeester Dijksma zegt daarover: “het Marengo proces laat zien dat iets heel klein begint en kan uitgroeien tot criminaliteit van formaat. En als je niet oplet ben je te laat”. 

Ronald van der Knijff

Omdat Ronald van der Knijff binnen het Nederlands Forensisch Instituut expert is op het gebied van het ontsleutelen van digitale informatiedragers.  Op de achtergrond is hij betrokken geweest bij meerdere grote forensische onderzoeken, met name daar waar criminelen gebruik maken van cryptografie. 

Daniël Verlaan

Omdat deze tech-journalist in zijn boek ‘Ik weet je wachtwoord” in begrijpelijke taal uitlegt dat het Internet een wereld is vol gevaren, maar  waartegen je jezelf gewoon kunt beschermen. Niet voor niets ontving hij eerder al eens  ‘de Loep’ voor de beste onderzoekjournalistiek en ‘de Tegel’ als belangrijkste journalistieke prijs van NL.

Eric Smit

Omdat Eric Smit zich het afgelopen decennium heeft bezig gehouden met verschillende grote fraudezaken en met name de laatste 8 jaar in Nederland de drijvende kracht is geweest achter de grootste fraude in de Europese geschiedenis die wordt geraamd op circa EUR 55 miljard: de CumEx-handel door bankiers en financiële instellingen waarin Nederland een belangrijke rol speelt. Het is de hoogste tijd dat Eric Smit en zijn Follow The Money erkenning krijgen voor de zeer belangrijke bijdrage aan het blootleggen van de grootste fraude in de Europese geschiedenis, de CumEx-handel.

Yvonne Vlasman

Omdat zij zich al geruime tijd uitspreekt over het belang van een integere bedrijfsvoering. Yvonne Vlasman is een ervaren bestuurder en expert op het gebied van fraudebeheersing en accountantscontrole.  
AFA

Esmé Bosma

Omdat deze politicologe onderzoek deed naar de actoren in de keten van bestrijding van terrorismefinanciering.  In het project FOLLOW keek Esmé Bosma met name naar de rol van banken, die van de opsporingsdienst Finance Intelligence Unit (FIU) en de nationale en internationale rechtspraak over dit onderwerp.   Eind 2021 hoopt zij met dit onderzoek te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam. 
AFA

Chris van Dam

Omdat deze voormalig politieman en officier van justitie als voorzitter van de commissie die de kinderopvangtoeslag onderzocht en daarbij op zoek ging naar rechtvaardigheid met oog voor de menselijke maat. “Gerechtigheid is een kernwaarde die heel veel mensen delen en nastreven”, aldus Chris van Dam.

Gerlof Leistra

Omdat Gerlof Leistra tot een van de meest toonaangevende misdaadverslaggevers van Nederland wordt gerekend. Al meer dan dertig jaar schrijft deze journalist van Elseviers Weekblad over criminaliteit. In de loop der jaren zijn meerdere boeken van zijn hand verschenen. Zijn laatste boek is van 2020 maar heeft de nog steeds actuele titel: “de drugsmaffia dicteert, de moord op Derk Wiersma en de ondermijning van de rechtsstaat”. “Een misdaadjournalist moet nieuws verslaan, maar geen speler zijn in het verhaal”, zei Gerlof Leistra tijdens een interview in maart 2021. 

Opgelicht?!

Omdat dit TV programma is uitgegroeid tot een professioneel en effectief platform om mensen te waarschuwen tegen diverse vormen van criminaliteit. Met de combinatie van TV, de Opgelicht-app en de website dragen ze enorm bij aan een veiliger NL. Toch heeft de NPO besloten dit goed bekeken programma volgend jaar van de buis te halen. “Ik denk oprecht dat er heel veel oplichters staan te juichen”, aldus een verwonderde Jaap Jongbloed. Opgelicht?! was in 2014 de eerste winnaar van de Anti Fraude Award.

George Rasker

Omdat hij tot maart 2021 drie jaar lang programmadirecteur aanpak ondermijning en teamleider van het Aanjaagteam Ondermijning was. “We hebben te maken met criminele organisaties, die heel erg lijken op organisaties die wel legaal zijn. Net zoals legale organisaties hebben ook criminele organisaties een juridische afdeling”, is een typerende quote van George Rasker en onlangs opgetekend in het Parool. Een “can-do” mentaliteit, zo beschrijven vakgenoten hem. 

De Anti Fraude Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, project of initiatief of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de bestrijding van fraude en/of corruptie. De prijs is een initiatief van de stichting Fraude Film Festival. Ieder jaar kunnen er succesvolle fraude initiatieven of mensen die zich inzetten voor de strijd tegen fraude worden genomineerd. Iedereen, individuen, projecten/initiatieven en organisaties, kunnen worden voorgedragen. Uit deze nominaties wordt uiteindelijk een winnaar gekozen.

Nominaties

Iedereen kan een persoon, organisatie of initiatief nomineren voor Anti Fraude Award. Hiertoe wordt een oproep gedaan via de communicatiekanalen die voor het Fraude Film Festival beschikbaar zijn. Daarbij wordt gevraagd om de naam, het adres, contactgegevens van de genomineerde en een korte maar overtuigende motivatie. Het is toegestaan dat iemand of een organisatie zichzelf nomineert. Om de objectiviteit te waarborgen kunnen twee secretariaat-medewerkers gezamenlijk nominaties aandragen aan het Expert Comité.
Elke ontvangen nominatie wordt beoordeeld op onderstaande criteria. 

Criteria voor nominaties 

Bij de keuze van een winnaar laat het Expert Comité zich leiden door de genoemde criteria.

Het Expert Comité definieert fraude in de breedste zin van het woord:

"een opzettelijke handeling door één of meer personen waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig voordeel te behalen"


Ten aanzien van het criterium “onderscheidend” wordt meegewogen of de persoon, de organisatie of het initiatief:

- effectief en proactief is bij het bestrijden van fraude en/of corruptie; 

- in staat is een breed publiek te bereiken en in beweging te krijgen; 

- een aantoonbare bijdrage levert aan een weerbare samenleving.

De volgende twee criteria zijn van toepassing voor het nomineren voor de award:

Heeft zich aantoonbaar onderscheiden op het gebied van fraude/corruptiebestrijding of daarmee samenhangende criminaliteit. 

De persoon, organisatie of het initiatief is een inspiratie voor anderen. 

Anti Fraude Award Wall of Fame

Dit zijn de voorgaande winnaars van de eerdere edities van de Anti Fraude Award!
2014

Opgelicht?!

Objectief, onafhankelijk en vernieuwend, zo luidt de mening van het Expert Comité. En daarnaast prijst het Expert Comité het tv-programma vooral ook omdat het zonder aanziens des persoons of organisatie duistere praktijken aan het licht brengt en burgers en bedrijfsleven waarschuwt tegen een breed scala aan frauduleuze praktijken.
2015

Transparency International

Transparency International is absoluut onderscheidend bij de bestrijding van fraude en corruptie. De aanpak is grenzeloos, maar er is geen schroom om corruptie ook in Nederland aan de kaak te stellen. Het Expert Comité spreekt haar waardering uit voor de tomeloze ambitie en zichtbaarheid van Transparency International Nederland, waarmee zij een geduchte tegenstander is van corrupte partijen waar ook ter wereld.

2016

Peter Olsthoorn

Het working paper Big Data voor Fraude-bestrijding getuigt van goede research naar en visie op data-analyse voor fraudebestrijding. Olsthoorn levert een uniek overzicht van samenwerkingsverbanden binnen de overheid op het gebied van big data. Zijn onderzoek biedt een objectief beeld van het verzamelen van data in relatie tot doel, transparantie, privacy en veiligheid, waaruit blijkt dat deze elkaar -bij het bestrijden van fraude- niet per se in de weg hoeven te staan. Mits vanuit geobjectiveerde afwegingen tussen potentiële voor- en nadelen, zoals Peter Olsthoorn zelf concludeert. 

2017

Team High Tech Crime

Inspirerend dat de overheid echte "niet-ambtenaarachtige" expertise in huis haalt; en daarmee zaken kan oppakken die anders zouden blijven liggen. Het Team heeft op innovatieve en creatieve manier bewezen dat digitaal rechercheren een enorm effectieve manier is om fraude te bestrijden. Met hun indrukwekkende operaties is niet alleen een enorme slag toegebracht aan online criminaliteit, het heeft vooral ook tot onzekerheid onder cybercriminelen geleid.

2018

Bart de Koning


Deze door idealisme gedreven journalist confronteert de BV Nederland op beschouwende en genuanceerde wijze met het feit dat het qua fraude en corruptie niet veel beter is dan andere landen. Met het boek Vriendjespolitiek, fraude en corruptie in Nederland, draagt hij bij aan inzicht wat een fraudeur beweegt en waarom ze vaak hun daad bagatelliseren nadat hun handelen ontdekt is.

paul-depla-2019
2019

Paul Depla


Het Expert Comité  omschreef Depla als "een moedige man met een missie, die laat zien dat het anders kan". Hij durft tegen de stroom in te zwemmen. Deze Burgemeester heeft een duidelijke en uitgesproken visie op de aanpak van drugscriminaliteit en weet wat er in de maatschappij speelt. Zijn mening wordt gehoord en dat inspireert ook anderen om hun nek uit te steken. Het Expert Comité vindt Paul Depla moedig en een man met een missie.  

anti-fraude-award-
2021

Wie wint dit jaar?

Nomineer nu!


Wie dit jaar deze prestigieuze prijs ontvangt wordt op donderdag 4 november 2021 bekend gemaakt tijdens het Fraude Film Festival.


Nomineren kan helaas niet meer.

 

Wat zijn de nominatie criteria?

Het Expert Comité

Adriaan van Dorp

Voorzitter

Ronald Prins

Comité lid

inge-lisa-toxopeus-de-vries

Inge Lisa Toxopeus

Vice Voorzitter

André Brantjes 

Comité lid

Clarissa Meerts

Roulerende zetel

anti fraude award

Nomineer nu!

Lees de nominatie criteria

Meer over de comité leden:

Adriaan van Dorp is de voorzitter van het Expert Comité. Adriaan is Directeur Security & Integrity Management van ABN AMRO. Verantwoordelijk voor een team van professionals, die zich bezighouden met opsporing, onderzoek en preventie van Financieel Economische Criminaliteit. Hij is lid van het Risk Management team van ABN AMRO. Adriaan is in de Publieke Sector o.a. werkzaam geweest bij het KLPD en heeft verschillende Tactische en Technische Rechercheteams aangestuurd. Hij heeft daarnaast meerdere leidinggevende functies vervult bij de Politie Amsterdam en het Kernteam Randstad. Adriaan heeft gestudeerd aan de Nederlandse Politie Academy en de Vrije Universiteit in Amsterdam (Organisatie Antropologie). Adriaan is tevens voorzitter van het bestuur van het IFFC (Institute For Financial Crime). Hij streeft naar een weerbare samenleving op het gebied van Financieel Economische Criminaliteit en probeert vanuit wederzijds vertrouwen te werken aan Publiek Private Samenwerking.  

André Brantjes  is sinds 1987 advocaat in arbeids-, ondernemings- en sportrecht met een kantoor in Amsterdam en een Dutch Desk in Boston. Hij behartigt de belangen van (inter)nationale ondernemingen, topsporters en sportbonden. Vanuit Boston begeleidt hij bedrijven en startups die overwegen te investeren in Nederland. Hij is bekend als pleitbezorger van de Coaches Betaald Voetbal en Michael Rasmussen. Daarnaast is hij arbiter bij het sporttribunaal in Lausanne, waar zaken dienen over matchfixing en geschillen worden beslecht in tucht-, transfer- en dopingzaken (o.a. het bijtincident Suárez, Claudia Pechstein).

Inge-Lisa Toxopeus-de Vries, vice Voorzitter van het Expert Comité. Inge-Lisa is als registeraccountant gespecialiseerd in fraudeonderzoek en vermogensschade calculatie. Zij heeft haar expertise op dit terrein in 15 jaar opgebouwd bij de grotere kantoren (zowel in accountancy als advocatuur) en slaat een brug tussen het juridische en het cijfermatige/accounting technische (interne beheersing/financiële administratie). Naast het uitvoeren van onderzoeken is Inge-Lisa actief in het onderwijs. Zo is zij betrokken bij de opzet van de post academische opleiding Forensisch Financieel Deskundige aan de Erasmus Universiteit. Het betreft een nieuwe leergang op het snijvlak van Economie en Recht. Voorts geeft Inge-Lisa vanuit Firm Onderwijs, het CPO en de Law Firm School les aan advocaten, curatoren, rechters-commissaris etc. op het gebied van financiële analyse, jaarrekening lezen en vermogensschade.

Ronald Prins is de meest bekende Cybersecurity expert van Nederland. Hij is het meest bekend als oprichter van Fox-IT in 1999 samen met zijn compagnon Menno van der Marel. Na de verkoop van Fox-IT in 2015 heeft hij diverse rollen gehad bij de overheid zoals buitengewoon raadslid van de onderzoeksraad voor veiligheid, lid van de Kiesraad, en lid van de commissie die toezicht houdt op de AIVD en MIDD (TIB). In 2020 heeft hij weer een nieuwe Cybersecurity bedrijf opgericht, Hunt & Hackett dat zich richt op het tegengaan van (economische)spionage en ransomware-aanvallen bij het Nederlandse bedrijfsleven. Vóór de oprichting van Fox-IT werkte Ronald als wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut. Hij was een van de eerste medewerkers van de afdeling digitale technologie en had als rol het doorbreken van cryptografische beveiligingen waar de politie in hun onderzoeken tegenaan liep. In 1995 is Ronald als wiskundige op het vakgebied cryptografie aan de Technische Universiteit van Delft afgestudeerd.

Roulerende zetel Een zetel binnen het Expert Comité wordt ingevuld door een daartoe gevraagde Expert op het gebied van fraudebestrijding. Elk jaar wordt daartoe een persoon voorgedragen, die met instemming van de het Expert Comité gevraagd wordt eenmalig zitting te nemen in het Expert Comité. 

Voor de editie van 2021 is dat Clarissa Meerts

Dr. Clarissa Meerts is criminologe en werkzaam als universitair docent (UD) bij de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op een onderzoek naar particuliere opsporing, buiten-strafrechtelijke afdoening van interne normovertredingen en publiek-private samenwerking. Haar onderzoek-interesses betreffen onder meer financieel-economische criminaliteit, particuliere opsporing, zelfonderzoek en publiek-private samenwerking.

Hoe gaat het Expert Comité te werk?

Een van de leden van het Expert Comité is tevens de Voorzitter hiervan. De overige leden van het Comité hebben geen individuele specifieke functie binnen het Comité.  Er geldt geen benoemingsprocedure voor het Expert Comité. Ook is er geen maximale termijn dat de leden onderdeel kunnen uitmaken van het Expert Comité. Ieder jaar worden de huidige leden voorafgaand aan de selectieprocedure gevraagd of zij ook dat jaar weer deel willen uitmaken van het Expert Comité. Indien een nieuw lid benodigd is, zal deze door het Expert Comité worden gekozen en benaderd. 

Het Expert Comité ontvangt ca. tien werkdagen voor de bijeenkomst de “longlist” met alle kanshebbers.

Het is de leden van het Expert Comité niet toegestaan om voorafgaand aan de bijeenkomst over de longlist te communiceren met elkaar of met anderen. 

De longlist wordt na de bijeenkomst gepubliceerd op de website van het Fraude Film Festival.  Vervolgens kiest het comité drie genomineerden; de zgn. shortlist.

Uitgesloten voor nominatie zijn:

-Organisatoren (Stuurgroep) van het Fraude Film Festival, 

-Bestuurders van de Stichting Fraude Filmfestival,

-Leden van de Raad van Inspiratie,  

-Leden van het Expert Comité, 

-Secretariaat medewerkers AFA/Expert Comité.

Partners van het Fraude Film Festival kunnen wel voor een nominatie in aanmerking komen.  

Aldus besloten en goedgekeurd door de Stichting Fraude Film Festival. 


NB Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar van de Award mag deze wel gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Ter voorbereiding van de Expert Comité  bijeenkomst kiest elk lid 5 voorkeurskandidaten. Tijdens de vergadering krijgt ieder lid ca. 5 minuten om de voorkeur toe te lichten. 
Het Expert Comité kiest vervolgens achtereenvolgens 5 kanshebbers, waarvan 3 nominaties, waarvan een potentiële winnaar.
Van de drie genomineerden wordt een korte introductiefilm gemaakt
De drie genomineerden moeten instemmen met de nominatie en de korte film die tijdens de uitreiking zal worden vertoond.  

De uitreiking vindt plaats tijdens het Fraude Film Festival.

Nomineren is niet meer mogelijk!

anti fraude award

Binnenkort maken we de Longlist van genomineerden bekend!

Houd deze pagina in de gaten.