We nemen u mee in de wereld van fraude en corruptie

Twee dagen vol met films en documentaires over fraude, corruptie, machtsmisbruik en integriteit.

Het festival

Het Fraude Film Festival is een jaarlijks terugkerend, tweedaags filmfestival. Tijdens het Fraude Film Festival wordt het fenomeen fraude vanuit verschillende invalshoeken bekeken en besproken. Door films en documentaires te vertonen wordt het lastige onderwerp van fraude en corruptie onder de aandacht gebracht van een groot publiek.

Tuschinski Fraude Film Festival

Waar doen we het voor?

Alle activiteiten van het Fraude Film Festival komen voort uit de missie: het stimuleren en vergroten van bewustwording rondom de impact van fraude.
Dit doet het Fraude Film Festival door het bijeenbrengen van verschillende netwerken binnen de publieke en private sector. Het vertonen van inspirerende documentaires en het aangaan van kritische debatten staan hierbij centraal. Het Fraude Film Festival neemt binnen deze debatten een neutrale, onafhankelijke positie in. Het doel is om een platform te bieden voor kennisuitwisseling, het stimuleren van debat en het bevorderen van maatregelen ter preventie en bestrijding van fraude.

Twee dagen vol met films & documentaires

Tijdens het Fraude Film Festival worden diverse films en documentaires vertoond die het publiek inzicht geven in de complexiteit en gevolgen van fraude. De films belichten vaak geruchtmakende fraudezaken uit het verleden of brengen actuele fraudekwesties aan het licht. Ze kunnen ook de impact van fraude op individuen, bedrijven en de samenleving als geheel illustreren.

De eerste dag is een besloten dag en enkel toegankelijk voor partners en hun genodigden, voornamelijk vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de overheid op directie- en raad van bestuur niveau, aangevuld met professionals die nationaal en internationaal werkzaam zijn in het fraude en integriteitsdomein. 

Dag twee is een openbare dag, waarbij kaarten gekocht kunnen worden via de site. Ook hier zijn de partners en geïnteresseerden aanwezig uit de private en publieke sector. Daarbij zijn ook steeds meer opleidingsinstituten aanwezig op deze dag.

Naast films en documentaires wordt ook elk jaar de felbegeerde Anti Fraude Award uitgereikt, zijn er de jaarlijkse interactieve A Lab-sessies en is er ruimte voor bijpraten met het netwerk en alle gelegenheid voor nieuwe ontmoetingen.