Partners in de strijd tegen fraude

Zonder partners kan het Fraude Film Festival niet bestaan. Hun inhoudelijke input, uitgebreide netwerk en financiële bijdrage maken hen een onmisbare factor voor het bestaansrecht van het festival.

PwC
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
"PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen. De missie van het Fraude Film Festival sluit daar perfect bij aan: het stimuleren en vergroten van (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude. Ons partnerschap voelt dan ook als een vanzelfsprekendheid. PwC helpt u graag bij het voorkomen, opsporen en oplossen van fraude. Door onze financiële, administratieve, juridische en technologische kennis te combineren met diepgaande praktijkervaring met crisissituaties kunnen wij u goed helpen, van bewustwording van kritieke bedrijfsprocessen tot succesvolle implementatie van verbetervoorstellen."
FFF favicon
abn-amro
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
“Fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit zijn maatschappelijke fenomenen. Ze moeten onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. Het is belangrijk dat alle partijen in de maatschappij hun rol pakken en criminaliteitsbestrijding niet alleen zien als een taak van de overheid. Door middel van intensieve publiek-private samenwerking op dit terrein kunnen we Nederland samen naar een hoger niveau van veiligheid en integriteit brengen. Dit is voor ABN AMRO de reden om het Fraude Film Festival te ondersteunen.”
FFF favicon
Fiod
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

“Om fraude zo effectief mogelijk te bestrijden werkt de FIOD intensief samen met publiek-private (keten)partners. Samenwerken en kennisdelen zijn een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak van fraude. De FIOD  werkt aan het bestrijden van fiscale, financieel-economische criminaliteit en in het bijzonder de financiële component daarvan. 

De maatschappelijke impact van fraude is erg groot en daarom ondersteunt  de FIOD dit Fraude Film Festival van harte. 

Het maken van een statement tegen fraude is een goede stap op weg naar nog betere samenwerking!”


FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"INFORM is gespecialiseerd in het detecteren en voorkomen van fraude in het digitale betalingsverkeer en bij verzekeringsclaims door gebruik te maken van slimme technologie, machine learning en fraude expertise. Met RiskShield bieden wij een unieke combinatie van innovatie, betrouwbaarheid en doelgerichte oplossingen voor het analyseren van risicogedrag voor rim 70 financiële instellingen in Europa. Sinds 2009 werkt INFORM nauw samen met Nederlandse banken, transactieverwerkers en verzekeraars aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Het Fraude Film Festival biedt ons een bizondere kans om deze succesvolle samenwerking verder te ontwikkelen."

FFF favicon
Fortress
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
“We zien dat veel verschillende bedrijven en organisaties samen bezig zijn  om vanuit diverse specialisatiegebieden en bloedgroepen fraude te bestrijden. Publiek-private samenwerking en een multidisciplinaire aanpak geeft de grootste kans op een gestructureerde bestrijding van de fraude. Partijen moeten elkaar leren kennen en op een creatieve en innovatieve manier naar de meest  efficiënte aanpak kijken. We willen daarom een evenement organiseren dat  de fraudebestrijding professionals bij elkaar brengt om letterlijk op een andere manier naar fraude te kijken en nieuwe inzichten te bieden. Dat was voor ons  de reden om het idee van het Fraude Film Festival ook daadwerkelijk op te pakken en met de onmisbare hulp van alle partners uit te gaan voeren.”
FFF favicon
nvwa_minlnv
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De NVWA staat voor veilig voedsel en veilige consumentenproducten, voor dierenwelzijn en dier- en plantgezondheid, en we beschermen de natuur en het milieu. Door middel van toezicht dragen we bij aan publiek vertrouwen in een integer stelsel van voedsel- en warenproductie. Daarbij beschermen we de belangen van mens, dier en milieu.

Met de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) heeft de NVWA een eigen recherchedienst in huis. Deze richt zich op de aanpak van fraude, met alle bevoegdheden om crimineel gedrag op te sporen dat de publieke belangen schaadt. Want fraude op NVWA-domeinen is niet alleen oneerlijk, maar is ook ondermijnend en soms gevaarlijk.

FFF favicon
Het OM
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

“Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt hij of zij met het Openbaar Ministerie te maken.

Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten.

Het OM houdt ook toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van de rechter; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het OM geen ministerie.”

FFF favicon
iszw-2022
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"Fraude, het lijkt niet te bestrijden. Er kan zelfs een Fraude Film Festival aan gewijd worden. Toch blijven we intensief proberen fraude te bestrijden. Als Bijzondere Opsporingsdienst komen we in actie als er een vermoeden bestaat van misbruik van mensen, regels of voorzieningen. Dat varieert ontzettend, denk bijvoorbeeld aan WW-fraude, Inburgeringsfraude, NOW-fraude en arbeidsuitbuiting. Maar ook onderzoek naar internationale financiële constructies om er zelf alleen maar beter van te worden. Of fraude met Persoonsgebonden budgetten, subsidies en zorgdeclaraties. Tijdens het filmfestival willen we u graag meenemen in deze complexe wereld van zorgfraude : “hoe kunnen wij dit veelkoppig monster bestrijden en voorkomen dat geld bestemd voor de zorg in de verkeerde zakken terecht komt.”

FFF favicon
Rabobank
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
“De Rabobank streeft ernaar om met zoveel mogelijk relevante partners fraude tegen te gaan en te voorkomen en ziet dit filmfestival als een van de middelen om dit te realiseren.”
FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

The cleversoft group is a leading provider of cloud based RegTech services to the financial services industry. A Special focus of the group is the delivery of an integrated one stop shop automated solution to combat financial crime (KYC, AML and (in- and external) Fraud), which are developed and serviced by, among others, the specialized cleversoft Forensics unit (formerly BusinessForensics).


FFF favicon
FEC
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
"Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. Het Fraude Film Festival beoogt het maatschappelijk bewustzijn over fraude te vergroten en een trendbreuk in de bestrijding ervan te forceren. Het FEC ondersteunt dit doel van harte."
FFF favicon
Forcyd-2022-payoff
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
"Forcyd brengt de kennis, expertise en technologie samen voor ondersteuning bij alle denkbare fraude onderzoeken. Met ons team van ervaren onderzoekers, technisch specialisten en juristen staan wij bedrijven, organisaties en hun advocaten bij in complexe informatie en digitaal bewijs gerelateerde vraagstukken. Als een van de weinige RelativityOne partners in Europa helpen wij organisaties grote hoeveelheden informatie in een “high-assurance” proces van bewijswaarde te voorzien, zowel reactief als preventief. Het Fraude Film Festival draagt voor ons bij aan een breder maatschappelijk begrip van fraude en hoe techniek daarin een verschil kan maken, of juist niet."
FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

“Fraude, smeergeldzaken, witwassen, belangenverstrengeling of andere integriteitsinbreuken zijn reële risico’s voor ondernemingen en organisaties en kan leiden tot grote nadelige financiële gevolgen en reputatieschade. Grant Thornton Forensic & Integrity Services ondersteunt ondernemingen en organisaties in het nemen van de juiste stappen door het doen van onderzoek naar vermoedens van fraude en onregelmatigheden en adviseert preventief in het kader van frauderisicobeheersing. Het Fraude Film Festival draagt al jaren bij aan kennisdeling en bewustwording ten aanzien van fraude en fraudebestrijding. Wij voelen ons als partner dan ook sterk verbonden met het festival.”

FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

“Gasunie beheert en onderhoudt de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gassen in Nederland en Noord-Duitsland. Hiermee zijn de processen van Gasunie van vitaal belang voor de Nederlandse samenleving. Veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en kostenbewustzijn staan hierbij voorop. Het voorkomen en bestrijden van aanvallen op onze kritieke bedrijfsprocessen is van groot belang. Zowel wat betreft het fysieke gas transport als in onze commerciële en financiële processen. Het Fraude Film Festival draagt bij aan de bewustwording van mogelijke vormen van fraude en het voorkomen ervan. Dit is ook een belangrijk aspect in het awareness programma binnen Gasunie. We dragen dan ook graag bij als partner aan dit mooie festival.“

FFF favicon
pels-rijcken
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"Dit jaar is Pels Rijcken wederom partner van het Fraude Film Festival. Als advocatenkantoor staan wij middenin de maatschappij. Onze bestuurlijke, politieke antenne onderscheidt ons binnen de wereld van de advocatuur. We begrijpen hoe het is om te werken met complexe (en soms tegengestelde) belangen. Dat de waarheid nooit ééndimensionaal is. En dat een onafhankelijke juridische blik het verschil maakt. Wij staan cliënten bij uit zowel de publieke als de private sector die te maken hebben met de aanpak van fraude en ondermijning. In het recente verleden zijn wij helaas zelf onderwerp in een fraudezaak geworden en hebben wij aan den lijve ondervonden wat de gevolgen hiervan zijn. Inmiddels hebben wij maatregelen genomen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt. Mede door onze ervaring zien wij toegevoegde waarde in de samenwerking van deskundigen vanuit verschillende branches en disciplines om complexe fraudeproblemen te bestrijden en zo met elkaar de bewustwording rondom de impact van fraude te vergroten. Daarom is Pels Rijcken partner van het Fraude Film Festival."

FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"Als businesspartner, die voorsprong realiseert vanuit technologie en marktkennis, biedt Ordina haar klanten slimme en innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van strategie, organisatie en digitalisering. Digitalisering helpt organisaties om relevant en wendbaar te blijven; hierdoor kunnen onze klanten sneller anticiperen op veranderingen in de markt. Vanuit de Ordina practice Financial Economic Crime leveren we diensten om financieel economische criminaliteit te herkennen en tegen te gaan. Dat doen we door technologie, businessuitdagingen en mensen slim met elkaar te verbinden. Het Fraude Filmfestival biedt een geweldig platform om deze verbinding te versterken. Ordina, Ahead of Change."

FFF favicon
guts
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

"GUTS Tickets maakt de fraudegevoelige wereld van kaartverkoop eerlijk. Door het toepassen van nieuwe technologie en het creatief inzetten van bestaande techniek, wordt er een veilige en gebruiksvriendelijke ticketing ervaring geleverd aan de bezoeker. 


Binnen een industrie waar regulering achterblijft en de consument wordt overgelaten aan de grillen van woekeraars en onbetrouwbare platforms, bieden de innovaties van GUTS de mogelijkheid om fraude de wereld uit te helpen. GUTS is dan ook trotse partner van het Fraude Film Festival."

FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Fraude zet de solidariteit en betaalbaarheid van ons zorgstelsel onder druk. Het is maatschappelijk onaanvaardbaar en schaadt de reputatie van zorgverzekeraars. Fraude leidt indirect tot een hogere zorgpremie, ondermijnt het publieke vertrouwen en heeft een grote impact op de levens van - veelal kwetsbare - mensen. 

 VGZ wil fraude met zorggeld niet alleen opsporen en achteraf onderzoeken, maar ook zoveel mogelijk voorkomen. VGZ besteedt daarom meer en meer aandacht aan bewustwording en preventie van zorgfraude. VGZ werkt bij de aanpak van zorgfraude samen met andere zorgverzekeraars en ketenpartners.


FFF favicon
deloitte
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

“Samen bereik je meer dan alleen en dat geldt zeker rondom het "financial economic crime" domein. Deloitte is initiator en partner vanaf de start van het Fraude Film Festival. De mogelijkheid voor bestuurders, handhavers en fraude professionals om vakinhoudelijk van gedachten te wisselen en nieuwe inzichten te krijgen, draagt volgens Deloitte  bij aan een meer doelgerichte bestrijding van fraude. Het openstellen van het Fraude Film Festival voor het grote publiek zal zeker bijdragen aan een maatschappelijk bewustzijn omtrent fraude en dit is één van de doelen die Deloitte hiermee voor ogen heeft."

FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Bedrijven zoals chemische fabrieken vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO). In Nederland zijn er zo’n 400 BRZO bedrijven. Het milieutoezicht van deze risicovolle bedrijven is ondergebracht bij zes BRZO omgevingsdiensten. Deze zes omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die een potentieel hoog risico voor de veiligheid hebben.

Dit gebeurt samen met andere instanties op het gebied van toezicht zoals ISZW, de veiligheidsregio’s, waterkwaliteitsbeheerders, IL en T, het OM en het Staatstoezicht op de Mijnen. Sinds 1 januari 2014 is aan dit samenwerkingsprogramma de naam BRZO+ verbonden.

FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Bijdragen aan een gezonde en integere financiële sector binnen onze strategie van gedeelde waarden, waarin klanten met een gerust hart hun bankzaken kunnen doen, dat is waar de Volksbank elke dag hard aan werkt. Maar fraudebestrijding lukt niet alleen; daar is samenwerking en awareness voor nodig. Het Fraude Film Festival is een hier een heel mooi voorbeeld van. Daarom is de Volksbank partner van het Fraude Film Festival.

FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Fraude en ondermijnende criminaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) is een samenwerkingsverband van zes overheidsdiensten. Samen zetten zij zich in om criminele netwerken duurzaam te verstoren en Nederland weerbaarder en minder aantrekkelijk te maken voor de internationale misdaad.

FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

We are SpeakUp. We help organisations listen for a change. How? By providing the world's leading whistleblower and case management platform.

Freshly rebranded this month from People Intouch to SpeakUp, we continue to follow our mission to make speaking up easy for the reporter and listening up easy for compliance officers. Since the early 00s, we’ve always been fascinated by the whistleblower’s dilemma and how to solve it. Since then, we’ve helped over 2000 organisations find new ways to approach difficult conversations, leading to the development of our industry-defining software. We were creating open dialogues and transparency since before it was a requirement, and definitely before it was cool.

FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

iCOV staat voor infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. Het is een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders. iCOV helpt deze partners door middel van datagedreven rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen en fraude. iCOV weet als geen ander dat je deze zaken alleen kunt bestrijden door effectief en efficiënt samen te werken. Het Fraude Film Festival verbreedt en verstevigt deze samenwerking; dat is voor iCOV een belangrijke reden dit festival te ondersteunen.

FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Het RIEC Amsterdam Amstelland richt zich als samenwerkingsverband op het verstoren van de drugseconomie en daarmee de ondermijnende criminaliteit. We maken het onzichtbare zichtbaar. Op het snijvlak van de onder- en bovenwereld zetten we in op preventie en repressie via het doorsnijden van criminele geldstromen en het aanpakken van cruciale schakels in het proces. Handel in cocaïne, witwassen via vastgoed en luxegoederen, ondergronds bankieren en rekrutering van jongeren voor een drugsloopbaan. Ondermijnende criminaliteit die al decennia gebeurt, maar nog nooit met de huidige omvang en impact op de samenleving. Dit vraagt om een duurzame aanpak waarin overheidspartners samenwerken en informatie delen.

FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Dit doet zij voor de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op die risico’s die deze doelen bedreigen. De prioriteiten in de strafrechtelijke opsporing liggen bij de thema’s afval, bodem, gevaarlijke stoffen, woningcorporaties en transport. De thema’s worden mede bepaald op basis van een ILT- brede risicoanalyse. De ILT werkt op basis van een gecombineerde aanpak vanuit o.a. bestuursrecht, strafrecht en civiel recht. Hiermee wil zij maatschappelijk ongewenste en criminele verdienmodellen beëindigen. Dit betreft vaak ondermijnende georganiseerde criminaliteit met internationale (financiële) constructies en handelsstromen.

FFF favicon
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

BDO zet zich in om fraude en criminaliteit tegen te gaan, door te helpen bij het voorkomen en onderzoeken ervan. Onze partnerschap met het Film Fraude Festival voelt als iets vanzelfsprekends. Het is belangrijk dat iedere organisatie zijn of haar rol pakt om bestrijding tegen te gaan. BDO weet vraagstukken op een praktische en pragmatische wijze aan te pakken met gebruikmaking van innovatie technieken.

FFF favicon
Nederlands Helsinki Comité
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De democratische rechtsstaat staat wereldwijd onder druk. Ook in een algemeen goed functionerende democratie als Nederland kunnen zwakke punten in de rechtsstaat enorme impact hebben op het leven van burgers. Toch worden de vrijheden en rechten die de rechtsstaat voor ons beschermt regelmatig voor lief genomen. Middels ons werk hopen we meer bewustzijn te creëren rondom de gevaren van rechtsstatelijke ondermijning - zoals verminderde persvrijheid & rechterlijke onafhankelijkheid - maar ook corruptie en fraude. Daarom neemt het Nederlands Helsinki Comité graag deel aan het Fraude Film Festival.

FFF favicon

Word partner van het Fraude Film Festival!

Informatie aanvraag Partnerschap
Laat aub hier uw gegevens achter. 

We zullen spoedig contact met u opnemen.