Anti Fraude Award

De Anti Fraude Award wordt jaarlijks uitgereikt en is een blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de bestrijding van fraude en/of corruptie en daarmee een voorbeeldfunctie en een bron van inspiratie is voor anderen.

Roulerende zetel

Één zetel binnen het Expert Comité wordt ingevuld door een daartoe gevraagde expert op het gebied van fraudebestrijding. Elk jaar wordt hiervoor een persoon voorgedragen, die met instemming van de het Expert Comité gevraagd wordt eenmalig deel te nemen aan het Expert Comité.

Nominaties

Ieder jaar kunnen er succesvolle fraude initiatieven of mensen die zich inzetten voor de strijd tegen fraude worden genomineerd. Iedereen, individuen, projecten/initiatieven en organisaties, kunnen worden voorgedragen. Uit deze nominaties wordt uiteindelijk door het Expert Comité een winnaar gekozen


Criteria voor nomineren
De volgende twee criteria zijn van toepassing voor het nomineren voor de award:

Heeft zich aantoonbaar onderscheiden op het gebied van fraude/corruptiebestrijding of daarmee samenhangende criminaliteit.

De persoon, organisatie of het initiatief is een inspiratie voor anderen.

Ten aanzien van het criterium “onderscheidend” wordt meegewogen of de persoon, de organisatie of het initiatief:
- effectief en proactief is bij het bestrijden van fraude en/of corruptie;
- in staat is een breed publiek te bereiken en in beweging te krijgen;
- een aantoonbare bijdrage levert aan een weerbare samenleving