Prof. Willeke Slingerland Jurylid Anti Fraude Award 2022
11 september 2022 

Prof. Willeke Slingerland Jurylid Anti Fraude Award 2022

Dr. Willeke Slingerland in het Expert Comité voor de Anti Fraude Award 2022!

De zetel binnen het Expert Comité wordt ingevuld door een daartoe gevraagde Expert op het gebied van fraudebestrijding. Elk jaar wordt daartoe een persoon voorgedragen, die met instemming van het Expert Comité gevraagd wordt eenmalig zitting te nemen in het Expert Comité.

Dit jaar is de eer aan Willeke Slingerland. Zij is lector Weerbare Democratie op Saxion hogeschool. Samen met haar team doet zij o.a. onderzoek naar financieel-economische criminaliteit. Binnen de onderzoekslijn ‘moreel kompas in complexiteit’ richt het lectoraat zich op het zo equiperen van professionals en studenten dat zij in hun omgang met digitaliserings- en veiligheidsvraagstukken de democratie en rechtsstaat versterken in plaats van deze (onbedoeld) verder uit te hollen. Het lectoraat doet momenteel toegepast wetenschappelijk onderzoek naar zorgfraude en netwerkcorruptie. Een rode draad in dit onderzoek is het informatiegestuurd werken binnen juridische en ethische kaders.

Wij zijn zeer verheugd met haar expertise en inbreng in de jury voor de AFA2022!

Over de schrijver
Reactie plaatsen